เรื่องย่อ...

"SIGN" กล่าวถึงเรื่องราวชีวิต และความยากลำบากของแพทย์นิติเวช แห่งสถาบันวิจัยวิทยา
ศาสตร์แห่งชาติ ที่ทำการพิสูจน์หลักฐานการตายของผู้คน หญิงสาวผู้มุ่งมั่น โกดาคยอง
(รับบทโดย คิมอาจุง) เธอมักจะถูกต่อว่าในการทำงานอยู่บ่อยครั้งจาก ยุนจีฮุน (รับบทโดย
ปาร์คชินยัง) แต่เธอก็ยังคงยึดมั่นในจุดประสงค์ และเป้าหมายของตนเอง ที่จะสืบหาความ
จริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่...

ปาร์คชินยัง รับบท ยูนจีฮุน

แพทย์ด้านนิติเวชมือหนึ่งของเกาหลี เขา
ทำงานเป็นหมออยู่ที่สำนักตรวจสอบทาง
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และด้วยสมองอัน
ปราดเปรื่องถึงขั้นอัจฉริยะของเขา เขาจึง
มีบุคลิคที่ไม่เหมือนใคร

คิมอาจุง รับบท โกดาคยอง

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมือใหม่ ผู้มี
ความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยน
แปลงวงการวิทยาศาสตร์ด้านการพิสูจน์
หลักฐาน แต่แทนที่เธอจะอยู่กับการตรวจ
สอบในห้องวิทยาศาสตร์ตามที่เธอคาด
ไว้เท่านั้น เธอกลับต้องออกภาคสนามไป
ตรวจดูที่เกิดเหตุด้วยตัวเอง

จุนกวางริล รับบท อีมยองฮัน

นักนิติวิทยาศาสตร์ ผู้มีความสามารถ
พิเศษ เขาต้องการที่จะกุมอำนาจทางการ
เมืองไว้ ดังนั้นจึงเป็นเหมือนคู่ปรับกับ
จีฮุน (รับบทโดย ปาร์คชินยัง)

อึมจีวอน รับบท จุงวูจิน

พนักงานอัยการผู้ทรงอำนาจ เธอทำงาน
เก่ง เป็นมืออาชีพ แม้ชายหนุ่มก็สู้ไม่ได้
เพราะเธอจะต้องทำงานภายใต้การแข่ง
ขัน และสภาพกดดันตลอดเวลา

จองกยูวูน รับบท ซอยยีฮัน

นักสืบหนุ่ม ผู้ที่ต้องออกภาคสนาม และทำงานในสถานที่เกิดเหตุจริง มากกว่าที่จะต้องนั่งโต๊ะเหมือนนักสืบคนอื่น แต่เขาก็มีจุดยืนที่แตกต่างจากพวกนักนิติเวชหรือพนักงานอัยการ


http://adf.ly/ufFA

0 comments:

Post a Comment

Copyright 2010 Free Download
Lunax Free Premium Blogger™ template by Introblogger